Spätere

Ausstellungen


Ausstellungen nach dem Tode Franz Kortejohanns

1936: Gedächtnisausstellung Dürerbund, Museum Osnabrück

1955: Fünf Osnabrücker Maler, Museum Osnabrück

1981: Galerie Et, Versmold

2018: Dötlingen Stiftung, Dötlingen

2018: KuK SOL e.V., Dissen a.T.W.